தினம் ஒரு திருக்குறள்

Tuesday, June 14, 2011

Best photos

ஒரு தலை இரண்டு உடம்பு குதிரை

என்னோட அம்மாவ பார்த்தீங்களா...

என்ன சுகம்.......இந்த சுகம்No comments:

Post a Comment