தினம் ஒரு திருக்குறள்

Sunday, June 26, 2011

சுகாதார செய்திகள் நாழிதள்களில்..........

மாம்பழமாம் மாம்பழம் கார்பைடு மாம்பழம்

ரயில் பயணங்களில் டீ,காபி குடிப்பவர்களா நீங்கள்?
கிராமங்களில் சுகாதார விழிப்புணர்வு

3 comments:

  1. வாழ்ந்து பார்ப்பதன்றி வேறென்ன வாழ்க்கை//

    எத்தனை அர்த்தமுள்ள வாக்கியம்.பாராட்டுக்கள்.

    வாழ்ந்து பார். அந்த அனுபவமே நான்தான என்றவனல்லவா நம் இறைவன்.

    ReplyDelete
  2. பயணங்களில்,கிராமங்களில் சுகாதார விழிப்புணர்வு பற்றிய பகிர்வுக்கு நன்றி. பாராட்டுக்கள். வாழ்த்துக்கள்.

    ReplyDelete