தினம் ஒரு திருக்குறள்

Tuesday, July 5, 2011

எங்க ஊர் தெப்பகுளம் தூர் வாங்குறாங்க..............

 எங்க ஊர் தெப்பகுளம் (சுசீந்திரம்)தூர் வாங்குறாங்க..............
10வருடங்களுக்கு முன்பு தெப்பகுளத்தின் தோற்றம்
5வருடங்களுக்கு முன்பு
மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு

தெப்பகுளத்தின் நடுவில் உள்ள தெப்பமண்டபம்


தண்ணீர் வெளியேறும் அடிமடை உள்ள பகுதி

தண்ணீர் உள் ளே வரும் அடிமடை பகுதி

நாங்கள் வழக்கமாக குளிக்கும் குளப்பரை

தெப்பமண்டபத்தில் இருந்து கோபுர காட்சி

தெப்பமண்டபத்தின் அருகில் உள்ள நாரயாணர் சிலை
தெப்பமண்டபத்தின் முன்பகுதி

நாகர் சிலைகளுடன் நாராயணர்

நாகர் சிலைகளுடன் நாராயணர்

மண்டபத்தின் தெற்கு பகுதி

மண்டபத்தின் மேற்பகுதி

தெப்பகுளம் ஒரு முழுமையான பார்வை

பொக்லைன் மூலம் மண் அகற்றும் காட்சி

பொக்லைன் மூலம் மண் அகற்றும் காட்சி
பொக்லைன் மூலம் மண் அகற்றும் காட்சிகழிவு மண் டெம்போவில் ஏற்றபடுகிறது


சுத்தப்படுத்தும் பணி நடைபெறும் காட்சி