தினம் ஒரு திருக்குறள்

Tuesday, June 21, 2011

மாம்பழமாம் மாம்பழம்....... கார்பைடு மாம்பழம்............

மாம்பழம் வைக்க பட்டிருந்த இடம் 


கார்பைட் கற்கள் 


கார்பைட் கற்கள் 

கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் 


கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் அங்க ங்கே வைக்க பட்டுள்ள காட்சி 
கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள் அங்கங்கே வைக்க பட்டுள்ள காட்சி


பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார்பைட் கற்கள் பாக்கெட்கள்


குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 


குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 

குப்பை வண்டியில் ஏற்றப்படும் மாம்பழங்கள் 

புறப்பட தயாராக வாகனங்கள் 


உறகிடங்குக்கு செல்லும் வாகனங்கள் 


அழிக்க தயாராக மாம்பழங்கள் 


கொட்டப்படும் மாம்பழங்கள் 

மாம்பழங்கள் சிதைக்கபடுகின்றன


எரிக்கப்படும் மாம்பழங்கள் 

மாம்பழங்கள் சிதைக்கபடுகின்றன


எரிக்கப்படும் மாம்பழங்கள் 

6 comments:

 1. உங்கள் துணிச்சலான நடவடிக்கைக்கு வாழ்த்துக்கள் சார்!

  ReplyDelete
 2. உங்கள் பணி தொடர வாழ்த்துக்கள் சார்

  ReplyDelete
 3. வாழ்த்துக்கள் நண்பா!

  ReplyDelete
 4. மிகத்துணிச்சலான சுகாதார நடவடிக்கைகளுக்குப் பாராட்டுக்கள்.

  ReplyDelete